Cá tầm hun khói

Cá tầm hun khói (500gr)

Giá: 440.000 VNĐ

Cá tầm hun khói (200gr)

Giá: 176.000 VNĐ