Cá tầm hun khói

Cá tầm hun khói (500gr)

Giá: 1.320.000 VNĐ

Cá tầm hun khói (200gr)

Giá: 620.000 VNĐ